Noteikumi Noteikumi

Izvietošanas nosacījumi

Pēdējais atjaunojums: 2019. gada 20. Maijs

 • 1.1. Vietne, saturs un pakalpojums, kas tiek piedāvāti lvreklama.lv, tiek pieņemti bez izmaiņām, esošo nosacījumu Noteikumu ietvaros. Ja nepiekrītat nosacījumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, neizmantojiet lvreklama.lv vietni un caur to sniegtos pakalpojumus. Izveidojot kontu lvreklama.lv portālā, Jūs apstiprinat, ka piekrītat mūsu "Termiņiem un nosacījumiem". lvreklama.lv var mainīt šo dokumentu jebkurā brīdī, atjauninot lapu. Mēs iesakām Jums periodiski apmeklēt šo lapu un iepazīties ar Noteikumiem un nosacījumiem tādēļ, ka šis dokuments Jums ir juridiski saistošs. Ja Jūs turpināt izmantot lvreklama.lv pakalpojumus, Jūs automātiski apstiprinat, ka piekrītat esošā likuma grozījumiem.
 • Uzmanību! Izņēmuma kārtā, tiek pieļauts, VIENREIZĒJA punkta vai izsaukuma zīmes atkārtošana, bet ne vairāk kā trīs, virsraksta vai teikuma beigās.
 • 1.2.1. Sludinājuma tekstam ir precīzi jāatbilst nodaļai un apakšnodaļai, kurā izvietots sludinājums. Sludinājuma teksts nedrīkst ietvert atslēgvārdus (tags), kam nav tiešas saistības ar preci vai pakalpojumu, ko piedāvā sludinājumā.
 • 1.2.2. Kontakta informācijai, kas norādīta sludinājuma tekstā, kā arī saistītos attēlos vai atsaucēs, jāsakrīt ar kontaktinformāciju, kas norādīta rubrikā "kontakti".
 • 1.2.3. Atsaucēm sludinājumā, kas ved uz citām tīmekļa lapām, kā arī atsaucēm uz attēliem sludinājumā, jāatbilst sludinājuma tēmai, produktam vai sniegtajam pakalpojumam.
 • 1.2.4. Nav pieļaujami sludinājumi, kuros cena laukā "Teksts" neatbilst cenai, kas norādīta laukā "Cena".

Vietnes administrācija patur tiesības REDIĢĒT VIRSRAKSTU, CENU vai bloķēt sludinājumu, gadījumā, ja tas pārkāpj noteikumus.


Lietotāja pienākumi

lvreklama.lv vietnes lietotājs ir atbildīgs par savām darbībām, un iespējamajām materiālu izvietošanas sekām, kuru tas lejuplādē un padara par pieejamu citiem Lietotājiem interaktīvā režīmā. Par jebkāda satura informāciju un materiāliem ir atbildīgs cilvēks, kurš ir izvietojis vai nodevis šo informāciju un materiālus vietnē. Tas nozīmē, ka tikai Lietotājs pilnībā atbild par saturu, kuru viņš lejupielādē vai padara publiski pieejamu, izmantojot lvreklama.lv kontu. Vietnes administrācija nekontrolē, bet tikai veic tīmekļa vietnē nodotās informācijas postmodernizāciju un negarantē tās satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. Lietotājs apzinās, ka dodoties uz vietni, var saskarties ar saturu, ko var uzskatīt par aizvainojošu un nevēlamu. Lietotājs apņemas neizmantot vietni un caur to sniegtos pakalpojumus mērķiem, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem.


Sludinājumi, kuri tiks dzēsti

 • Ar saturu, kas neatbilst nodaļai vai apakšnodaļai, kurā tie ir izvietoti;
 • Tie, kuri pārkāpj nosacījumus, kas minēti punktos 1.2, 3;
 • Satur fotogrāfijas vai citu informāciju, kas ir pretrunā ar lvreklama.lv politiku vai standartiem

Īpašuma tiesības uz materiāliem un informāciju, kas izvietoti lvreklama.lv vietnē

Izvietojot sludinājumus vietnē, Lietotājs piekrīt sniegt atļauju izmantot materiālu lvreklama.lv, tai skaitā: kopēt, izplatīt, nodot, publicēt, atskaņot, rediģēt un tulkot. Informācija, kas izvietota lvreklama.lv, tiek uzskatīta par lvreklama.lv īpašumu un nevar tikt izmantota citos resursos, bez lvreklama.lv administrācijas rakstiskas piekrišanas.


Pienākumi lvreklama.lv

lvreklama.lv vietne darbojas kā pasīvs informācijas izvietošanas un izplatīšanas faktors, kuru sniedz lietotāji Interneta vidē, un nenes nekādas atbildību par Lietotāju izvietoto materiālu iepriekšēju pārbaudi. Pēc lietotāja pieprasījuma uzņēmums var pārbaudīt un izmeklēt sūdzību par citu lietotāju, un noteikt, vai ir vērts dzēst kādu informāciju vai bloķēt jebkādus paziņojumus, lietotāju kontus. Šādos gadījumos lvreklama.lv nenes atbildību par vietnes lietotājiem. Lietotāji saprot un piekrīt, ka sludinājumi tiek publicētu oriģinālā veidā, pēc principa "kā ir" un lvreklama.lv nenes nekādu atbildību par šo sludinājumu saturu. Vietnes lvreklama.lv administrācija, negarantē lietotāju publicētās informācijas patiesumu, precizitāti un nav vinisprātis ar lietotāju izteiktiem viedokļiem. Tā kā Interneta lietotāju identifikācija ir apgrūtināta, lvreklama.lv nevar garantēt, ka katrs lietotājs ir tas, kurš sevi piesaka. Izrietot no tā, vietnes administrācija nevar būt iesaistīta "lietotājs-lietotājs" attiecībās, kā arī lietotāji nevar kontrolēt lvreklama.lv uzvedību strīda gadījumā, ar vienu vai vairākiem lietotājiem. Vietnes administrācijas lvreklama.lv tiek atbrīvota no jebkādas atbildības vai zaudējumiem (tiešās vai netiešās) jebkāda veida un rakstura, zināmiem vai nezināmiem, atklātiem vai slēgtiem, kuri rodās strīdos lietotājs-lietotājs.

lvreklama.lv nav juridisku saistību, lai pārbaudītu citu lietotāju sniegto informāciju. No lietotājiem saņemtā informācija var būt nepatīkama, kaitīga vai neprecīza, bet paziņojumi var saturēt neprecizitāti vai drukas kļūdas. lvreklama.lv neuzņemas atbildību par Lietotāja izvietotā sludinājuma formu un saturu.


Atbildības ierobežošana lvreklama.lv

Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt tam, ka lvreklama.lv vietne neatbild par jebkāda veida zaudējumiem: vietne neatbild par jebkādiem zaudējumiem: tiešiem, netiešiem, nejaušiem, tīšiem, tajā skaitā, bet neierobežojoties ar peļņas trūkumu, iespēju izmantot vietnes pakalpojumus vai citus zaudējumus (pat ja lvreklama.lv iepriekš tika informēts par šādu zaudējumu iespējamību) rezultātā:

 • a) lvreklama.lv vietnes pakalpojumu izmantošana vai izmantošanas neiespējamība;
 • b) paziņojumu vai trešo personu rīcības lvreklama.lv vietnē;
 • c) jebkurus citus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojumiem, kurus sniedz lvreklama.lv.

Lietotājs apliecina, ka Jūs saprotat un piekrītat šādiem apgalvojumiem:

 • a) vietnes lvreklama.lv Pakalpojumu izmantošana tiek veikta ar pilnu atbildību, uz savu risku. Pakalpojumi tiek sniegti ar nosacījumiem "kā ir" vai "kā ir pieejams"
 • b) lvreklama.lv negarantē, ka:
 • b.1) pakalpojumi atbildēs visām Lietotāja prasībām;
 • b.2) pakalpojumi tiks nodrošināti nepārtraukti, ātri, droši un bez kļūdām;
 • b.3) rezultāti, var tikt iegūti no preču un pakalpojumu lvreklama.lv vietnes izmantošanas, būs precīzi un droši;
 • c) Jebkuru materiālu, kas iegūts lejupielādēšanas vai citā ceļā, lvreklama.lv pakalpojumu izmantošanas rezultātā, var tikt izmantots tikai ar savu atbildību, un Lietotājs nes pilnu atbildību par jebkādiem kaitējumiem, kas nodarīti datoram vai citai ierīcei, no kuras tika iegūta piekļuve vietnei, vai citiem datu zudumiem, kas var rasties šāda satura lejupielādes rezultātā.

Atsauces

Vietne vai trešās personas var sniegt atsauces(saites) uz citām tīmekļa vietnēm vai resursiem. lvreklama.lv administrācijai nav iespējas kontrolēt šīs vietnes vai resursus. Lietotājs apstiprina un piekrīt, ka vietne neatbild par to darbspēju un aktualitāti. Kā arī, vietnes administrācija nesniedz nekādu garantiju un neatbild par saturu, reklāmu, produktu vai citiem materiāliem, kas pieejami trešās puses sniegtās vietnēs vai resursos. Turklāt Lietotājs piekrīt, ka vietne lvreklama.lv neuzņemsies atbildību un neatlīdzinās tiešus vai netiešos nodarītos zaudējumos, kas iegūti vai it kā iegūti, izmantojot jebkuru no šīm vietnēm vai resursiem.


Izmaiņas pakalpojumā

Vietnes lvreklama.lv administrācija patur tiesības grozīt prasības pilnībā vai daļēji, saturam un paziņojumu publikācijas nosacījumiem bez iepriekšēja paziņojuma un paskaidrojumiem par izmaiņu iemesliem. Lietotājs piekrīt, ka lvreklama.lv neuzņemas atbildību par jebkurām izmaiņām, vietnes pakalpojumu apturēšanu vai izbeigšanu, un nevar prasīt kompensāciju jebkādā veidā, šo iemeslu dēļ.


Vispārīgi noteikumi

Sludinājumu izvietošanas noteikumi ir pilnīga vienošanās starp Lietotāju un Administrāciju par mājas vietnes lvreklama.lv izmantošanu. Lietotāji var iepazīties ar visjaunāko šo noteikumu versiju jebkurā laikā, apmeklējot šo lapu.

Vietnes administrācija patur tiesības bloķēt sludinājumus, kas izvietoti lvreklama.lv vietnē, un šīs vietnes lietotājus bez iepriekšēja brīdinājuma un bloķēšanas iemesla paskaidrojuma. Līdzīgi kā likumpārkāpumu vai noziegumu gadījumos, kas konstatēti lietotāja darbībā, Administrācija var paziņot kompetentām valsts institūcijām, sniedzot attiecīgu informāciju par lietotāju, kurš pārkāpis likumu.

Šī Vienošanās ir vienīgā vienošanās starp Lietotāju un lvreklama.lv vietni, kas regulē resursa un tā pakalpojumu izmantošanas kārtību, un ir galvenais dokuments, kas reglamentē Lietotāja un Vietnes administrācijas savstarpējās attiecības (ieskaitot, bet neierobežojot iepriekšējo noteikumu versiju).